czwartek, 27 czerwca 2013

Weryfikacja działań na rzecz kultury ludowej

Schematy myślenia kształtują się zazwyczaj na podstawie nienazwanych sposobów życia- rozrywek, form ubioru, relacji międzyosobowych, zorganizowania czasu i przestrzeni życia, oraz pracy. Światopoglądy są przez ludzi przyswajane za pomocą odpowiednich stylów życia.

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Odrzucanie Boga przeczy logice

Poznanie jest z konieczności subiektywne

Po części bowiem tylko poznajemy()
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe()

           
            Poznanie to relacja między tym kto myśli, a tym, o czym ón myśli. Ta relacja zwana jest subiektywną. Dlatego też poznanie jest koniecznie subiektywne.

Chrześcijaństwo pochodzi z pogaństwa ?Chrześcijaństwo to kompilacja poprzednich wierzeń?Często pobożności ludowej, zarzuca się , że jest tylko powierzchownie katolicka, a tak naprawdę przechowuje głębokie pokłady wierzeń pogańskich, przedchrześcijańskich. Z zarzutem tym wiąże również podważanie chrześcijaństwa na podstawie twierdzeń, że jest ono kompilacją wierzeń poprzednich. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Katolicyzm swą prawdziwość-odwieczność wręcz uzasadnia tym, ze w dawnych religiach znajdują się jego "przeczucia", co dobitnie wyraził kard. Ratzinger:

piątek, 14 czerwca 2013

Prawo Boże, neutralne, czy uniwersalne?


Oczywiste jest, że ateiści, muzułmanie, nie będą się zgadzać z katolickimi zasadami. Ale to właśnie pokazuje, że nie ma neutralności światopoglądowej. Tu będzie konflikt, nie da się inaczej. Ateiści walczą o prawo ateistyczne(a nie jak twierdzą "neutralne”) Natomiast katolicy powinni walczyć o prawo katolickie.