niedziela, 17 lutego 2013

Szkice piosenek

a to piosnki z gimnazjum:


Jednego Serca Czesława Niemena. Rodzinne darcie************************************************************* piątek, 15 lutego 2013

Ciało materia stroje i to co w sercu...


IV.
Błędne formy cielesne i materialne naszej kultury

"Gest cielesny jest jako taki nośnikiem ducho wego sensu adoracji, bez której sam gest byłby bezsensowny. Akt duchowy musi się ze swej istoty i ze wzglę du na cielesnoduchową jedność człowieka wyrazić koniecznie w geście ciała."
kard. Ratzinger -Duch Liturgii


"Doktryna odrywająca akt moralny od jego wymiarów cielesnych jest sprzeczna z nauką Pisma Świętego i Tradycji, przejmuje w nowej postaci stare błędy, które Kościół zawsze zwalczał, ponieważ w ich świetle ludzka osoba to wyłącznie wolność duchowa, czysto formalna. Ta redukcyjna wizja nie uwzględnia moralnego znaczenia ciała i czynów z nim związanych (por. 1 Kor 6, 19). Apostoł Paweł ogłasza, że nie odz

Muzyczny brudnopis.

http://www.youtube.com/watch?v=YeAoKZX8YsQ

czwartek, 14 lutego 2013

kard. J. Ratzinger o Liturgii


Sumienie  nakazuje mi przedstawić kapłanom poniższe problemy:
1.      Wprowadzono wiernych i wielu kapłanów w błąd, że celebracja do ludu, i przesunięcie na bok Krzyża było obowiązkiem
2.      Istotne jest wspólne zwrócenie się kapłana i ludu nie na siebie, ale na Krzyż i na Wschód
3.       Krzyż na środku, to pierwszy, ale nie ostatni krok, w związku z koniecznością uniknięcia gwałtownych zmian, by Liturgia nie jawiła się jako „robiona”.
4.      Dlaczego w bazylice św. Piotra odprawia się „do ludu”?

Intronizacja. Coraz bliżej zgody

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie sprawy ks. Piotra Natanka i Intronizacji z uwzględnieniem poniższych sprostowań.

1. Biskupi w komunikacie KEP poparli to, co zwolennicy Intronizacji przez nią rozumieją.

2. Biskupi nazwali Intronizacją zupełnie co innego, niż większość jej zwolenników. Intronizacją nazwali, postawy, które są często mylnie przypisywane jej zwolennikom przez jej wrogów. To narzucenie błędnego znaczenia sprawia, że krytyka skierowana wobec zwolenników Intronizacji jest w dużej mierze bezpodstawna. 

3. Nieposłuszeństwo ks. Natanka nie jest właściwe, ale wynika ono w dużej mierze z nieporozumień opisanych w powyższych punktach. Dlatego pragnę prosić o ponowne przemyślenie jego tez dotyczących Intronizacji i poparcie jej we właściwym znaczeniu, a także o przypomnienie Mu o postawie o. Pio, s. Faustyny, ks. Sopoćki, czy Jana Bosco, którzy mimo niesłusznych oskarżęń i wynikających zeń kar nie odmówili posłuszeństwa... 

Sytuacja ta wymaga wyjaśnienia i zdefiniowania pewnych terminów takich jak:
1."Intronizacja"
2. "Serce" i "Osoba"
3. Rytuał i magia


Benedykt XVI i jego odważna abdykacja z Woli Boga

Pokazał to, czego nam brakuje.
Pokory
Odwagi i pokory.
Jednego i drugiego.
Nie wolno wynyślać dylematu albo albo!

Czy Jan Paweł II zrobił lepiej? Nie!
Jana Pawła II zabrał Bóg, bo potrzebował by wierni byli świadkami jego śmierci na urzędzie.
Bedenykt XVI odchodzi sam, z Woli Boga, który pragnie następnego przykładu- pokory i odwagi wobec ludzkich opinii.
Oba przykłady sąpotrzebne
POtrzebne jest pokazanie, że tradycja i otwartość muszą się wzajemnie uzupełniać. Nie są alternatywą.
Trzeba jednego i drugiego!
Trzeba również właściwych relacji między jednym i drugim.
Tradycja jest po to, by wyznaczać słuszną miarę otwartości na nowość, a nie  jej zabraniać.
Jan Paweł II raczej tej odwagi wobec ludzkiej tak dużo opini nie potrzebował, bo ta go dobrze znosiła, bo był bardziej atrakcyjny medialnie. Wszystko co robił było przekuwane w zaletę.