piątek, 19 grudnia 2014

Benedykt XVI o reformie Liturgicznej

Ołtarz i kierunek modlitwy liturgicznej

Rozdział z książki kard Ratzingera pt: "DUCH LITURGII"